Κυριακόπουλος Δημήτρης

Κυριακόπουλος Δημήτριος

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Γεννήθηκε στὶς 27 Φεβρουαρίου τοῦ 1955 στὸ Περδικονέρι Ἀρκαδίας. Γιὰ δύο χρόνια φοίτησε στὸ Γυμνάσιο Τροπαίων Ἀρκαδίας καὶ στὴ συνέχεια ἐνεγράφηκε στὴ Ριζάρειο Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ ἀπ’ ὅπου καὶ ἀποφοίτησε τὸ 1974.

Ὑπηρέτησε στὴ Μέση Ἐκπαίδευση σὰν μουσικὸς ἀπὸ τὸ 1980. Ἀπό τὸ 1982 μέχρι 2011 ὑπηρέτησε στὸ 1ο Γυμνάσιο Μοσχάτου ἕως τὴ συνταξιοδότησή του. (Μ.Κ. 3)
Γιά τὰ Σχολικὰ Ἔτη 2006-2011, ὁρίστηκε Ὑποδιευθυντὴς στὸ σχολεῖο.
Τὸ Σχολικὸ Ἔτος 2007-2008 διετέλεσε ἀναπληρωτὴς Διευθυντὴς ἀπὸ 1ης Σεπτεμβρίου ἕως 22 Νοεμβρίου.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Τὰ πρῶτα μαθήματα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τὰ πῆρε ἀπὸ τὸ Δημήτριο Παναγιωτόπουλο-Κοῦρο, καθηγητὴ τῆς Σχολῆς. Στὴ συνέχεια φοίτησε στὸ Ἐθνικὸ Ὠδεῖο ἀπ’ ὅπου καὶ πῆρε τὰ παρακάτω Πτυχία καὶ Διπλώματα.

  1. Πτυχίο Βυζαντινῆς Μουσικῆς τὸ 1978. 
  2. Δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς τὸ 1980. 
  3. Δίπλωμα Μουσικοδιδασκάλου Βυζαντινῆς Μουσικῆς. 
  4. Πτυχίο Ἁρμονίας τὸ 1978. 
  5. Πτυχίο Ἀντίστιξης τὸ 1982. 
  6. Πτυχίο Φούγκας τὸ 1984. 
  7. Πτυχίο Ἐνορχήστρωσης τὸ 1986. 
  8. Δίπλωμα Σύνθεσης τὸ 1995. 
  9. Δίπλωμα Μονωδίας (Κλασικοὺ Τραγουδιοῦ) τὸ 1997.
  10.  Πτυχίο Ἐνοργάνωσης Πνευστῶν Ὀργάνων 

Ἔχει νὰ παρουσιάσει τὸ παρακάτω συγγραφικὸ ἔργο. 

1- Ἀσχολήθηκε μὲ τὴ συλλογὴ καὶ καταγραφὴ μεγάλου μέρους Παραδοσιακῶν Δημοτικῶν Τραγουδιῶν τῆς ἰδιαιτέρας του πατρίδας, περιοχὴ Γορτυνίας τοῦ Νομοῦ Ἀρκαδίας. Ἡ ὅλη ἐργασία αὐτὴ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴν «ἘΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» σὲ τόμο μὲ τίτλο «170 ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ» σὲ σειρὰ Ἐπιστημονικὴ Βιβλιοθήκη ἀριθμ. 4 καὶ σελίδες 414. Τά τραγούδια τῆς συλλογῆς ἔχουν μεταγραφεὶ στὴ Βυζαντινὴ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ σημειογραφία.

 2- 32 Ἀρκαδικὰ Μοιρολόγια (Δέσμη πρώτη) μὲ σχόλια μουσικολογικὰ καὶ φιλολογικὰ «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ» Τόμος ΚΑ΄1995. 

3- Ἀρκαδικά Μοιρολόγια (Δέσμη Δεύτερη) «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ» Τόμος ΚΒ΄1996-1997. 

4- Δύο Γορτυνιακὰ Μοιρολόγια «ΓΟΡΤΥΝΙΑΚΑ» Τόμος Γ ΄. Ἀθήνα 1999. 

5- «ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ» βιβλίο ἱστορικολαογραφικοὺ περιεχομένου, βραβευμένο ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν τμῆμα Λαογραφίας μὲ Α΄ἔπαινο καὶ τὸ ποσὸ τῶν 400.000 δραχμῶν. 

6- «ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ, ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΠΟΜΕΝΑ». Τόμος Β΄. Καὶ αὐτὴ ἡ ἐργασία ἐπαινεῖται ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἀριθμὸς Εἰσαγωγῆς 4825/2006. 

7-Μελίρρυτος ξυνωρὶς Ἰωάννης Παναγιωτόπουλος-Κοῦρος (1881-1975)—Δημήτριος Παναγιωτόπουλος –Κοῦρος (1919-2001) ΒΙΟΣ καὶ ΕΡΓΑ

 8. Βίος….ἀβίωτος. 

9.1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ (Ἰωάννης Μακρυγιάννης) (1932 -2017) ΙΣΤΟΡΙΑ καὶ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΛΕΥΚΩΜΑ). 

10.«ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟΥ. Τόμος Γ΄. Καὶ αὐτὴ ἡ ἐργασία ἐπαινεῖται ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

 Συμμετεῖχε ὡς μέλος ὁμάδας γιὰ τὴ βελτίωση καὶ ἐκσυγχρονισμὸ τῶν Ἀναλυτικῶν Προγραμμάτων τῶν Μουσικῶν Σχολείων (Γυμνασίου-Λυκείου) τῆς Δ.Ε Ἀρ. Γ2/2568/11-2-93 Ὑπουργικῆς Ἀπόφασης.

 Ὑπῆρξε μέλος ἐπιτροπῶν γιὰ τὴν ἐπιλογὴ μαθητῶν γιὰ τὰ Μουσικὰ Γυμνάσια.

Βαθμολογητὴς γιὰ ἀρκετὰ χρόνια στὰ γραπτὰ μαθητῶν γιὰ τὸ τμῆμα τῆς Μουσικολογίας. 

Ἐξεταστὴς-βαθμολογητὴς στὸ διαγωνισμὸ γιὰ τὴν πρόσληψη καθηγητῶν Μουσικῆς στὰ σχολεῖα τῆς Α/θμιας καὶ Β/θμιας Ἐκπαίδευσης ποὺ πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα ἀπὸ 22-9-1995 ἕως καὶ 26-10-1995. 

Ὑπῆρξε συνεργάτης τῆς συντακτικῆς ὁμάδας τοῦ Πολιτιστικοῦ Περιοδικοῦ «ξυπεταιὼν» τοῦ Δήμου Μοσχάτου. Δημιούργησε και διεύθυνε, για αρκετά χρόνια την χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής του Δήμου Μοσχάτου. Σὲ πολλὰ Ὠδεῖα δίδαξε σὰν καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ἀνώτερων Θεωρητικῶν Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς. Ἔχει λάβει μέρος σὲ πολλὲς χορωδίες σὰν χορωδὸς καὶ σολίστας μὲ ἀξιόλογες ἐμφανίσεις στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Ἐξωτερικό. Ὑπῆρξε καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς στὸ <<Δημοτικὸ Ὠδεῖο Σερβίων>> Κοζάνης, στὸ «Ὠδεῖο ἐν Ὠδαῖς» Λαμίας καὶ στὴν <<Μουσικὴ Σχολὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Πολυδρόσου . Σήμερα εἶναι καθηγητὴς καὶ διευθυντὴς στὸ <<Θουκυδίδειο Ὠδεῖο>>Καλαμακίου.

Καλλιτεχνικός Διευθυντής α

Καλλιτεχνικός Διευθυντής

Scroll to Top